ศาลอุทธรณ์ภาค 5


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
คำสั่งคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5
คำสั่งคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี พศ.2552
 1. คำสั่งลต.1/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายธนชัย สุประดิษฐกุล ผู้คัดค้าน
 2. คำสั่งลต.2/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ผู้คัดค้าน
 3. คำสั่งลต.3/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสมนึก อุดมวิเศษ พร้อมพวกรวม 2คน ผู้คัดค้าน
 4. คำสั่งลต.4/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสามารถ ใจบุญ พร้อมพวก 7 คน ผู้คัดค้าน
 5. คำสั่งที่ 7/2552 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง กับ นายสมพงษ์ กูลวงค์ ผู้คัดค้าน
 6. คำสั่งลต.8/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายเอกชัย ทวีทองเพิ่มพูน ผู้คัดค้าน
 7. คำสั่งลต.9/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายชุมพล ตันไชย ผู้คัดค้าน
 8. คำสั่งลต.10/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายกุศล ยะทา ผู้คัดค้าน
 9. คำสั่งลต.11/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายตะวัน ขิงทอง ผู้คัดค้าน
 10. คำสั่งลต.12/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายศรายุทธ พรมชัย ผู้คัดค้าน
 11. คำสั่งลต.13/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายคำ กันทาดง พร้อมพวก2คน ผู้คัดค้าน
 12. คำสั่งลต.14/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสำราญ มะโนจิตต์ ผู้คัดค้าน
 13. คำสั่งลต.15/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ผู้คัดค้าน
 14. คำสั่งลต.16/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายบัญญัติ กิติกาศ ผู้คัดค้าน
 15. คำสั่งลต.17/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายบุญเชิด พรมศร ผู้คัดค้าน
 16. คำสั่งลต.18/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายนิพนธ์ ใจวงค์ ผู้คัดค้าน
 17. คำสั่งลต.19/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์พร้อมพวก 4คน ผู้คัดค้าน
 18. คำสั่งลต.20/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายวชิรพงศ์ โกสิน พร้อมพวก 12 คน ผู้คัดค้าน
 19. คำสั่งลต.21,22/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายประยูร แก้วเดียว ผู้คัดค้าน
 20. คำสั่งลต.23/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้คัดค้าน
 21. คำสั่งลต.28/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายเก้าซาง แซ่จ๋าว พร้อมพวกรวม 2คน ผู้คัดค้าน
 22. คำสั่งลต.29/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายอาทิตย์ มานัสสา ผู้คัดค้าน
 23. คำสั่งลต.30/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายธนธรณ์ อยู่ดี ผู้คัดค้าน
 24. คำสั่งลต.32/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายกิตติพงษ์ วงษา ผู้คัดค้าน
 25. คำสั่งลต.33/2552 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายจิตร ใจขันธุ์ พร้อมพวกรวม 2 คน ผู้คัดค้าน
คำสั่งคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี พศ.2553
 1. คำสั่งลต.1/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายชูชาติ ชอบทำนา ผู้คัดค้าน
 2. คำสั่งลต.2/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายชาญ ครอบครอง ผู้คัดค้าน
 3. คำสั่งลต.3/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายจรัญ รูปสะอาด ผู้คัดค้าน
 4. คำสั่งลต.4/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายอารันต์ ถาวรรณา พร้อมพวกรวม 4 คน ผู้คัดค้าน
 5. คำสั่งลต.6/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายธวัช อินทรจักร ผู้คัดค้าน
 6. คำสั่งลต.7/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายต๊ะ ใจคำมา ผู้คัดค้าน
 7. คำสั่งลต.9/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ  นางสารภี ทาสม ผู้คัดค้าน
 8. คำสั่งลต.10/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ พร้อมพวกรวม 2 คน ผู้คัดค้าน
 9. คำสั่งลต.11/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายเรียน วงค์ทา ผู้คัดค้าน
 10. คำสั่งลต.12/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายภราดร โสภา ผู้คัดค้าน
 11. คำสั่งลต.13/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายชูเกียรติ บังค่าย ผู้คัดค้าน
 12. คำสั่งลต.14/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายประสิทธิ์ โกเมศ ผู้คัดค้าน
 13. คำสั่งลต.15/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายยูดะ ไอ่จ๋าง ผู้คัดค้าน
 14. คำสั่งลต.16/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายนาท ยอดสาร ผู้คัดค้าน
 15. คำสั่งลต.17/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายพิสิษฐ์ ไชยเมืองมูล ผู้คัดค้าน
 16. คำสั่งลต.19/2553 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสำราญ เขื่อนแก้ว ผู้คัดค้าน
คำสั่งคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี พศ.2556
 1. คำสั่งลต.1/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสมคิด ยะคำ พร้อมพวกรวม13 คน ผู้คัดค้าน
 2. คำสั่งลต.2/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายทรงพล ชีวินมหาชัย ผู้คัดค้าน
 3. คำสั่งลต.3/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายทองสิทธิ์ มอญแสง ผู้คัดค้าน
 4. คำสั่งลต.4/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นางเถาวัลย แกวกันทา พร้อมพวกรวม 11คน ผู้คัดค้าน
 5. คำสั่งลต.5/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายปานโชค ประพันธวงค ผู้คัดค้าน
 6. คำสั่งลต.6/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนางสุพักตร โตมินากะ ผู้คัดค้าน
 7. คำสั่งลต.7/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนางสาวอาภามาส แสนวงค์ ผู้คัดค้าน
 8. คำสั่งลต.8/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายจงรักษ สารอินทร ผู้คัดค้าน
 9. คำสั่งลต.9/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายลักษ บุญชละ พร้อมพวกรวม 7 คน ผู้คัดค้าน
 10. คำสั่งลต.10/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายลักษ บุญชละ พร้อมพวกรวม 7 คน ผู้คัดค้าน
 11. คำสั่งลต.11/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายลักษ บุญชละ ผู้คัดค้าน
 12. คำสั่งลต.12/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย ผู้คัดค้าน
 13. คำสั่งลต.13/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสนิท กาศเกษม พร้อมพวกรวม 2 คน ผู้คัดค้าน
 14. คำสั่งลต.14,15/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายถาวร บุปผาเจริญ ผู้คัดค้าน
 15. คำสั่งลต.16/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายพล ปลงใจ ผู้คัดค้าน
 16. คำสั่งลต.17/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสุวัฒน ตระกูลโรจน ผู้คัดค้าน
 17. คำสั่งลต.18/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสุพจน วรรณก้อน ผู้คัดค้าน
 18. คำสั่งลต.19/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายอำโพน อโนราช ผู้คัดค้าน
 19. คำสั่งลต.20/2556 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสมฤทธิ์ แสงศรีจันทร์ ผู้คัดค้าน
คำสั่งคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี พศ.2557
 1. คำสั่งลต.1/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้คัดค้าน
 2. คำสั่งลต.2/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายดวงติ๊บ วันดี ผู้คัดค้าน
 3. คำสั่งลต.3/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสว่าง จันทร์เที่ยง ผู้คัดค้าน
 4. คำสั่งลต.4/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายศิริรับ เลิศคำ ผู้คัดค้าน
 5. คำสั่งลต.5/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายอิ่นคำ สมศรี ผู้คัดค้าน
 6. คำสั่งลต.6/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายยุทธนา ดวงประภากร พร้อมพวกรวม 3 คน ผู้คัดค้าน
 7. คำสั่งลต.7/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายพงศ์พณิช เวียงทอง ผู้คัดค้าน
 8. คำสั่งลต.9/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายเทอดศักดิ์ ตุ่นจาเรือน ผู้คัดค้าน
 9. คำสั่งลต.10/2557 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายอนันต์ จาปัญญะ ผู้คัดค้าน
คำสั่งคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี พศ.2558
 1. คำสั่งลต.1/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายวิทยา อุ่นคำ พร้อมพวกรวม 7 คน ผู้คัดค้าน
 2. คำสั่งลต.2/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายศรีทน นิวันติ พร้อมพวกรวม 7 คน ผู้คัดค้าน
 3. คำสั่งลต.3/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสมจิต จันทร์เที่ยง ผู้คัดค้าน
 4. คำสั่งลต.4/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสมจิต จันทร์เที่ยง ผู้คัดค้าน
 5. คำสั่งลต.5/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายเชิดชู ทาแกง ผู้คัดค้าน
 6. คำสั่งลต.6/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายศุภชัย ศุภศิริพร้อมพวกรวม 3 คน ผู้คัดค้าน
 7. คำสั่งลต.7/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายจรัส พรหมนุชานนท์ พร้อมพวกรวม 13 คน ผู้คัดค้าน
 8. คำสั่งลต.8/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายทอง เศรษฐสินธ์ พร้อมพวกรวม 13 คน ผู้คัดค้าน
 9. คำสั่งลต.9/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นายสุเมธ ชุมภูศรี ผู้คัดค้าน
 10. คำสั่งลต.10/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายศุภกฤต ตั๋นเหล็ก ผู้คัดค้าน
 11. คำสั่งลต.11,12/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนางศรีพรรณ์ เขียวทอง พร้อมพวกรวม 7 คน ผู้คัดค้าน
 12. คำสั่งลต.13/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายสายรุ้ง มะโนกิจ ผู้คัดค้าน
 13. คำสั่งลต.14/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับนายประภาส อุ่นใจ พร้อมพวกรวม 13 คน ผู้คัดค้าน
 14. คำสั่งลต.15/2558 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง กับ นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ผู้คัดค้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด