จำนวนข่าวทั้งหมด 285
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “เรียนภาษา เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “เรียนภาษา เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 221   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557
  :: ข่าวที่ 220   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ข้าราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557จาก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5
ข้าราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557จาก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 219   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
การแข่งขันเปตองประจำปีภายในศาลอุทธรณ์ภาค 5
การแข่งขันเปตองประจำปีภายในศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 218   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 217   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
HAPPY NEW YEAR 2014 อุทธรณ์ 5 ฮาเฮ 19 ธันวาคม 2556 ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
HAPPY NEW YEAR 2014 อุทธรณ์ 5 ฮาเฮ 19 ธันวาคม 2556 ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 216   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 144 )
ประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ  (Video conference System) จากสำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
ประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) จากสำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 215   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
  :: ข่าวที่ 214   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
การประชุมเรื่อง “ขั้นตอนการพิจารณาคดีเลือกตั้ง ในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งฯ”
การประชุมเรื่อง “ขั้นตอนการพิจารณาคดีเลือกตั้ง ในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งฯ”
  :: ข่าวที่ 213   :: วันที่ 28 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมผ่านระบบ conference จากสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมผ่านระบบ conference จากสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 212   :: วันที่ 28 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 75 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมหัวหน้าส่วนงานของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เพื่อรับทราบนโยบาย
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมหัวหน้าส่วนงานของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เพื่อรับทราบนโยบาย
  :: ข่าวที่ 211   :: วันที่ 26 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 78 )
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ศาลอุทธรณ์ภาค 5
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 210   :: วันที่ 25 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 109 )
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  :: ข่าวที่ 209   :: วันที่ 21 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 139 )
การประชุมเพื่อปรับปรุงการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5
การประชุมเพื่อปรับปรุงการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 208   :: วันที่ 8 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน จัดโครงการ “เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน จัดโครงการ “เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 207   :: วันที่ 7 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 93 )
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะฯ เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แด่ ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะฯ เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แด่ ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 206   :: วันที่ 31 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 105 )
นายธนา  อานนทวิลาศ หัวหน้าผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมฯ เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายธนา อานนทวิลาศ หัวหน้าผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมฯ เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 204   :: วันที่ 17 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 207 )
นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 203   :: วันที่ 15 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 82 )
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะผู้พิพากษาฯ และคณะเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ภาค ๕
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะผู้พิพากษาฯ และคณะเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ภาค ๕
  :: ข่าวที่ 202   :: วันที่ 10 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 100 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเพื่อคารวะและมอบช่อดอกไม้แด่ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเพื่อคารวะและมอบช่อดอกไม้แด่ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 201   :: วันที่ 4 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 77 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |