จำนวนข่าวทั้งหมด 289
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
โครงการ  “พัฒนาบุคลากรสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ กิจกรรมแผนพัฒนารายบุคคล IDP”
โครงการ “พัฒนาบุคลากรสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ กิจกรรมแผนพัฒนารายบุคคล IDP”
  :: ข่าวที่ 225   :: วันที่ 27 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่จาก ท่านชำนาญ  รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่จาก ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 224   :: วันที่ 15 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ท่านชำนาญ  รวิวรรณพงษ์ ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และรับพรจาก ท่านดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา
ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และรับพรจาก ท่านดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 223   :: วันที่ 10 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 132 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านเชียงใหม่
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านเชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 222   :: วันที่ 9 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “เรียนภาษา เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “เรียนภาษา เพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 221   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมด้วยคณะ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557
  :: ข่าวที่ 220   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ข้าราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557จาก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5
ข้าราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ 2557จาก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 219   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
การแข่งขันเปตองประจำปีภายในศาลอุทธรณ์ภาค 5
การแข่งขันเปตองประจำปีภายในศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 218   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 217   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
HAPPY NEW YEAR 2014 อุทธรณ์ 5 ฮาเฮ 19 ธันวาคม 2556 ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
HAPPY NEW YEAR 2014 อุทธรณ์ 5 ฮาเฮ 19 ธันวาคม 2556 ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
  :: ข่าวที่ 216   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 144 )
ประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ  (Video conference System) จากสำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
ประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) จากสำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 215   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
  :: ข่าวที่ 214   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
การประชุมเรื่อง “ขั้นตอนการพิจารณาคดีเลือกตั้ง ในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งฯ”
การประชุมเรื่อง “ขั้นตอนการพิจารณาคดีเลือกตั้ง ในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งฯ”
  :: ข่าวที่ 213   :: วันที่ 28 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมผ่านระบบ conference จากสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมผ่านระบบ conference จากสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 212   :: วันที่ 28 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมหัวหน้าส่วนงานของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เพื่อรับทราบนโยบาย
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประชุมหัวหน้าส่วนงานของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เพื่อรับทราบนโยบาย
  :: ข่าวที่ 211   :: วันที่ 26 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 79 )
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ศาลอุทธรณ์ภาค 5
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 210   :: วันที่ 25 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 111 )
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  :: ข่าวที่ 209   :: วันที่ 21 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 140 )
การประชุมเพื่อปรับปรุงการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5
การประชุมเพื่อปรับปรุงการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5
  :: ข่าวที่ 208   :: วันที่ 8 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน จัดโครงการ “เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 โดยกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน จัดโครงการ “เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน”
  :: ข่าวที่ 207   :: วันที่ 7 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 93 )
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะฯ เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แด่ ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะฯ เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แด่ ท่านชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 206   :: วันที่ 31 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 105 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |