ศาลอุทธรณ์ภาค 5


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ส่งมอบดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์แบบพระราชทาน จำนวน 999 ดอก โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเพื่อร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นางนุจรินทร์  จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ส่งมอบดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์แบบพระราชทาน จำนวน 999 ดอก โดยมีนายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเพื่อร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่